cover di Delficki trójnóg

2018, 480 p.
9788899375331
Copertina morbida, 14 x 22 cm

Prezzo: 12 €


Quarta

Delfy – jako siedziba najważniejszej panhelleńskiej wyroczni, miejsce igrzysk pytyjskich, ośrodek Amfiktionii Delfickiej, pępek świata wyznaczony przez omphalos i wreszcie źródło promieniowania mądrości Siedmiu Mędrców – stanowią rzeczywiste centrum greckiej kultury. Śledzenie związków i wzajemnych wpływów mantyki – tradycji profetycznej – i literatury sapiencjalnej okazało się fascynującą podróżą po samej istocie greckości.

Sentencje ze świątyni delfickiej zawierają podwójny komunikat: z jednej strony przypominają wchodzącym do świątyni, że odpowiedzi Pytii zawsze mają w sobie tę mądrość, której z pozoru zdają się pozbawione, a z drugiej wskazują, że z trudem wypracowana mądrość mędrców dopiero w legitymizacji u delfickiego boga znajduje potwierdzenie swej wartości i siły. Mędrzec i Pytia to dwie strony tego samego. To dwa sposoby manifestacji podstawowych ludzkich potrzeb, pragnień, pytań i obaw, skupionych na dramatycznym napięciu między niewiedzą a poznaniem, wątpieniem w możliwości poznania a równoczesnym nieustannym zabieganiem o zdobywanie wiedzy. Chcemy wiedzieć, co jest ważne i dokąd zmierzamy, i pytamy albo mędrców, albo boga. Podpowiedz delficka mówi, że najlepiej uciekać się do jednego i do drugiego równocześnie. Że między irracjonalnością boskich natchnień i oświeceń sięgających poza słowa a racjonalizmem wyrażonym z siłą w lapidarnym słowie jest nie tylko wieczne napięcie, ale też wieczna równowaga i pełna komplementarność. Na linii tego napięcia dokonuje się zwykle to, co w życiu najważniejsze, także w codziennym i niedramatycznym doświadczeniu.

Indice

Konkluzje
Podziękowania
Skróty
Sentencje delfickie: Wprowadzenie
Zwierciadło i wyzwaniei
Delficki trójnóg: trzy nogi mądrości
Sentencje Siedmiu Mędrców w Delfach
Sentencje delfickie w wersji Stobajosa
Sentencje delfickie nad Hellespontem
Sentencje delfickie w Baktrii
Sentencje delfickie na ostrakach i papirusach
Katalog pojęć podstawowych
Struktura zbioru
Sentencje delfickie: Przekład. Komentarz
Appendix
Sentencje Siedmiu Mędrców zachowane w dziele Diogenesa Laertiosa. Żywoty i poglądy sławnych filozofów
Focjusz, Biblioteka, kodeks 167